پرتال یافتن پرسنل متخصص و آزموده خارجی

به صورت خیلی آسان

ما پیوند میان پزشکان، نیروهای پرستاری

و متخصصان خارج کشـور را با شرکت‌ها و

کـــار فـــرمــــایـــان آلمـانــی بـرقرار مـــی‌کنیــــم

پرتال یافتن پرسنل متخصص و کار آزموده خارجی

به صورت خیلی آسان

ما پیوند میان پزشکان، نیروهای پرستاری و متخصصان خارجی

را بــــا شرکـــت‌ هــــا و کـــــار فرمــــایــــان آلمانــی برقــــرار مـــی‌کنیم

کارفرامایان عزیز

ما شما را با نیروهای متخصص، آموزش‌دیده و پرانگیزه خارج از کشور آشنا می‌سازیم.

بازدهی کار ما

ما در جایگاه یک شریک پرتجربه و خبره ، نیروهــای متخصص و کارآزموده با انگیزه از خارج کشور را به شما معرفی می‌کنیم.

خدمات ویژه ما در این حوزه تخصصـــــی عبارتند از : آمــــــــاده سازی حرفه‌ای نیروهای متخصص متناسب با شرکت شمـــا،

با داشتن تخصص‌های معتبر در رشته خود، آشنایی مطلوب به زبان آلمانی و همپیوندی با زندگی در جامعه و محیط کار.

خدمات ویژه ما در این حوزه تخصصـی عبارتند از : آمــاده سازی حرفه‌ای نیروهای متخصص متناسب با شرکت شمـــا،با داشتن تخصص‌های معتبر در رشته خود، آشنایی مطلوب به زبان آلمانـــــــــی و همپیوندی با زندگی در جامعه و محیط کار.

1. بازدهی کار ما

ما در جایگاه یک شریک پرتجربه و خبره ، نیروهــای متخصص و کارآزموده با انگیزه از خارج کشور را به شما معرفی می‌کنیم.

خدمات ویژه ما در این حوزه تخصصـــــی عبارتند از : آمــــــــاده سازی حرفه‌ای نیروهای متخصص متناسب با شرکت شمـــا،

با داشتن تخصص‌های معتبر در رشته خود، آشنایی مطلوب به زبان آلمانی و همپیوندی با زندگی در جامعه و محیط کار.

خدمات ویژه ما در این حوزه تخصصـی عبارتند از : آمــاده سازی حرفه‌ای نیروهای متخصص متناسب با شرکت شمـــا،با داشتن تخصص‌های معتبر در رشته خود، آشنایی مطلوب به زبان آلمانـــــــــی و همپیوندی با زندگی در جامعه و محیط کار.

2. جذب نیرو / مشاوره

مشاوره فردی و تخصصی به متقاضیان در ایران

تیم خبره ما در ایران امور آماده سازی و جذب نیرو را برعهده می‌گیرد و به متقاضیان در مورد امکانات موجود، مسیر اداری و شرایط مهاجرت نیروهای متخصص به آلمان و نیز امکانات به‌روز فرصت‌های شغلی در رشته‌های مورد نیاز، مشاوره فردی ارائه می‌دهد.

3. زبان

زبـــــان

سازماندهی برای فراگیری زبان آلمانی در کشور مبدأ تا سطح مدرک C1 در همکاری با انستیتوهای زبان سرشناس، از جمله آزمون نزد انستیتو گوته

4. روند معادل سازی و ارزشیابی مدارک

روند معادل‌سازی و ارزشیابی مدارک

حمایت از متقاضیان در بوروکراسی  پیچیده آلمان در روند به رسمیت شناختن مدارک (مقایسه دوره های آموزشی و آزمون معادل سازی مدارک تحصیلی و شغلی)

5. یافتن کارفرما

یافتن کارفرما

Perso2 خدمات زیر را به نیروهای متخصص ارائه می‌دهد:

  • یافتن ومکاتبه با کارفرمایان بالقوه در آلمان
  • انطباق شرایط و هماهنگی کارفرما و متقاضی
  • مسیر درخواست کار و سازماندهی و آماده‌سازی در زمینه مصاحبه استخدامی مجازی با کارفرمای آتی
  • راهنمایی در مسیر استخدام شغلی در آلمان، از جمله قرارداد کار و کمک به تسریع روند دریافت اجازه کار
6. ویزا

ویــــزا

Perso2 در زمینه تحقق الزامات و پیش‌شرط‌های قانون اقامت در خصوص ویزا، و کمک به جمع‌آوری مدارک ضروری برای درخواست ویزا و نیز تعیین وقت در سفارت آلمان خدمات خود را ارائه می‌دهد.

7. انطباق تخصص / مهارت

انطباق تخصص/مهارت

Perso2 پس از ورود به آلمان خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

  • حمایت در زمینه یافتن انستیتوها، نهادها و آکادمی‌های مناسب وهمچنین  پیشنهادات مناسب برای برنامه‌های تخصصی و مهارتی (دوره آموزشی انطباقی و دوره های تکمیلی برای معادل سازی) و در زمینه ثبت نام دوره‌های آمادگی و آزمون‌ها (آزمون دانش عمومی، آزمون دانش تخصصی پزشکی غیره) با این هدف که در تفاوت‌های بین حرفه و مهارت شغلی کشورهای خارجی و همردیف آلمانی آن، که لیست آن در حکم نتیجه معادل‌سازی و ارزشیابی قید می‌شوند، توازن برقرار شود.
  • همراهی در زمینه درخواست پروانه طبابت، مجوز کار (پس از دریافت حکم برابری کامل صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی خارجی) و نیز در زمینه درخواست به رسمیت‌شناختن تخصص پزشکان متخصص.
8. همراهی پس از ورود به آلمان

همراهی پس از ورود به المان

در صورت تمایل و درخواست، ما خدمات دیگری را پس از ورود به آلمان نیز ارائه می‌دهیم، به عنوان مثال:

  • کمک در زمینه یافتن مسکن و روند امور ادارای
  • انجام تمامی امور و تشریفات اداری لازم
  • افتتاح حساب بانکی، انعقاد قرارداد بیمه های مختلف، اینترنت، تلفن موبایل و غیره

نهاد های همکار ما در آلمان و ایران

من آماده خدمت رسانی به شما هستم

مسئول پاسخگویی به شما در کشور آلمــان

نـــدا مشهـــدی

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

B.A. مدیر بهداشت

004915152271046

Whatsapp

info@perso2.de

Neda Mashhadi

Perso2
Am Scheitenweg 6
40589 Düsseldorf

Steuernummer: 106/5228/5466

Steueridenifikationsnummer: DE339981671

مشاوران ما در تهران

Mrs. Shadan

00989129264676

00989129264676

Mr. Amin Mashhadi

00989126897849

00989129264676

با ما تماس بگیرید

شعبه ما در تهران

ایران – تهران 

سهروردی شمالی – هویزه شرقی 15

1558617543