تماس با ما

مسئول پاسخگویی و خدمت رسانی به شما در کشور آلمــان

نـــدا مشهـــدی

M. Sc کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

B.A. مدیر بهداشت

004915152271046

Whatsapp

info@perso2.de

Neda Mashhadi

Perso2
Am Scheitenweg 6
40589 Düsseldorf

Steuernummer: 106/5228/5466

Steueridentifikationsnummer: DE339981671

با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

ارتباط با ما / Contact us
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم